

  

       8            

             10               8             
     9                                                                                                                      8                                 Dominguez                 Garavito             Giza, Kim Bao                                                     
                                                                                                                                                                                      

  2018-09-11   

MongolCNTV

     
     
     
  